Peirianneg Sifil Hollingsworth Bros. yn cyhoeddi buddsoddiad o £1 miliwn yn y peiriannau diogel a gwyrdd newydd

13/01/2015

Mae Hollingsworth Bros (un o gwmnïau’r Hollingsworth Group) yn Sir y Fflint wedi cyhoeddi buddsoddiad o £1 Miliwn mewn naw peiriant cloddio newydd a phedwar cerbyd dympio 9 tunnell newydd yn rhan o’u hymrwymiad i ddefnyddio’r peiriannau diweddaraf bob amser. Bydd y buddsoddiad yma’n digwydd yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst 2013.

Meddai Cyfarwyddwr yr Hollingsworth Group Shaun Hollingsworth  “Un o’r prif elfennau sy’n sail i’r broses yma o ddiweddaru ein peiriannau yw ein bod eisiau peiriannau sydd ar flaen y gâd o ran diogelwch. I’n helpu i weithredu’r ymrwymiad yma, rydym wedi ychwanegu nodweddion diogelwch ychwanegol i’r peiriannau i gyd”

Y peiriannau newydd yw’r rhai mwyaf diweddar sy’n darparu’r dechnoleg ddiweddaraf gan wella allyriadau carbon a safonau iechyd a diogelwch. Mae hyn yn dangos ein ymrwymiad i leihau effaith y peiriannau adeiladu ar yr amgylchedd er mwyn cydymffurfio â rheolaeth allyriadau’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r Hollingsworth Group wedi mynd yn llawer pellach na dim ond cydymffurfio â rheoliadau Cam IIIB am fod ganddo offer newydd sy’n gwneud defnydd cyflawn o’r pŵer cynyddol sydd ar gael, gan roi hwb enfawr i bob agwedd yn cynnwys cynhyrchiad, effeithiolrwydd tanwydd, y gallu i reoli’r offer, pa mor gyfforddus yw’r defnyddiwr, pa mor ddibynadwy a gwydn yw’r offer a pha mor hawdd ydyw i’w wasanaethu.

Mae’r Grŵp wedi ymuno â chwmnïau o Sir y Fflint i gomisiynu’r asiantaeth ddylunio yn Nhreffynnon, Daydream Designs, i wneud y gwaith celf ar gyfer ei Arwyddion Wal a brandio’r peiriannau.