Hollingsworth Brothers yn ymuno â busnes lleol i ddarparu jig AUK 350 yn y ffatri adenydd

13/01/2015

Yn y ffatri A350 €120M newydd ym Mrychdyn, mae Hollingsworth Bros (Un o gwmnïau’r Hollingsworth Group) sydd wedi’i seilio yn Sir y Fflint wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni lleol Electroimpact i adeiladu plinthiau concrit nodedig sy’n ffurfio asgwrn cefn y jigiau adeiladu adenydd – yn brydlon ac o fewn y gyllideb.

Roedd y gwaith peirianneg manwl yn cynnwys 8 plinth concrit wedi eu hadeiladu o 1000m3 o Goncrit, 400 tunnell o waith dur a 3000m2 o fowldiau parhaol. Mae’r strwythurau nodedig yma’n sefyll 4.5m uwch llawr y ffatri a chawsent eu hadeiladu’n fanwl gywir ac yn ddiwyd tra bo gweithrediadau offeru technegol sensitif i lwch yn symud o amgylch y safle adeiladu. Canlyniad hyn oedd bod modd trosglwyddo’r plinthiau o flaen yr amser a drefnwyd gan adael i Electroimpact ddechrau adeiladu’r jig yn gynnar.

Meddai Damon GriffithsElectroimpact “Llwyddodd Hollingsworth Bros i ddarparu ymhob agwedd……Roedd darparu a gosod y cynnyrch o fewn yr amser y cytunwyd arno a’r pris y cytunwyd arno’n hanfodol ac yn strategol ar draws y sefydliad Electroimpact, gan ystyried rôl allweddol y cynnyrch yn y broses o ddatblygu a gweithgynhyrchu’r rhaglen awyrennau A350. “

Mae’r prosiect yn parhau’r bartneriaeth rhwng yr Hollingsworth Group a chwmnïau lleol sy’n cynnwys AUK, Great Bear, Electroimpact ymysg nifer o rai eraill.

Ychwanegodd Cyfarwyddwr yr Hollingsworth Group Paul Hollingsworth “Bydd ychwanegu gwasanaethau arbenigol Electroimpact yn caniatáu i’r Hollingsworth Group ddarparu galluoedd llawer mwy amrywiol i’n cwsmeriaid. Yn y farchnad adeiladu gystadleuol sydd ohoni heddiw, mae llawer o sefydliadau’n wynebu’r sialens ddi-ben-draw o ostyngiadau parhaus mewn costau. Mae’n dod yn arfer mwy amlwg y dyddiau hyn i dalu am wasanaethau arbenigol o’r tu allan er mwyn sicrhau’r arbenigedd, er mwyn bod yn effeithlon ac i arbed arian. Gall yr Hollingsworth Group helpu gyda’r angen yma drwy gynnig atebion sydd hyd yn oed fwy cost effeithiol a gyda mwy o amrywiaeth yn ein gwasanaethau.”