Hollingsworth Ellery yn ennill gwobr Aur AUK am ddiogelwch y safle

12/07/2016

Roedd yn rhaid i’r tîm yn Hollingsworth Ellery gadw at bolisïau iechyd a diogelwch tynn ochr yn ochr â thîm AUK. Am hyn mae Hollingsworth Ellery wedi derbyn ‘Gwobr Diogelwch Aur’ AUK.

Mae Hollingsworth Ellery wedi cyrraedd y safonau diogelwch uchaf yn gyson wrth ddarparu gwasanaethau yn AUK, Canolfan Rhagoriaeth Brychdyn.