Gwobrau am Ragoriaeth mewn Adeiladu gan LABC GOGLEDD CYMRU 2014- Enwebiad i’r Hollingsworth Group

17/01/2015

Mae’n destun balchder gan yr Hollingsworth Group ei fod wedi derbyn enwebiad am yr Adeilad Masnachol bach Gorau, am brosiect Adeilad 53 yn AUK, Brychdyn.

Mae’r enwebiad yma’n cydnabod ymhellach y bartneriaeth gref sydd gan yr Hollingsworth Group ac AUK.

Mae’r Gwobrau am Ragoriaeth mewn Adeiladu’n ymwneud â hanfod adeiladau da. Nid yw’r adeiladau sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu beirniadu am eu harddwch pensaernïol, ond am y ‘Rhagoriaeth” y maent yn ei ddangos o safbwynt rheolaeth adeiladu technegol ac adeiladwaith. Mae’r gwobrau’n dangos yr adeiladau a’r timau dylunio hynny sydd wedi gorfod brwydro gyda phroblemau technegol a safleoedd anodd ac wedi creu atebion arloesol a chreadigol. Mae’r enwebiad yma’n cryfhau ansawdd ac ymrwymiad y grŵp.

Mae’r LABC yn aelod-sefydliad di-elw, sy’n cynrychioli holl dimau rheolaeth adeiladu awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae eu haelodau’n sicrhau bod yr holl adeiladu’n sych, cynnes, diogel ac yn addas i fyw ynddynt. Gyda mwy na 3,000 o syrfëwyr proffesiynol a thechnegwyr adeiladu’n gweithio ym maes rheolaeth adeiladu’r awdurdodau lleol, maent yn darparu gwasanaeth cenedlaethol cyson a ddarperir ar lefel leol.