Arbenigedd Hollingsworth Ellery

“Mae tîm Hollingsworth Ellery yn helpu a chynghori cleientiaid gyda’u gwybodaeth hynod fanwl am y diwydiant”

Y Gwasanaethau Adeiladu a ddarparwn

  • Cynllunio costau a chyllidebau
  • Cymorth gyda chynllunio
  • Atebion o ran dylunio arloesol
  • Darparu canran mawr yn uniongyrchol
  • Cynlluniau dylunio ac adeiladu a chynlluniau adeiladu traddodiadol yn y sector diwydiannol
  • Cynlluniau adeiladu eraill wedi eu targedu gyda chleientiaid o’r radd flaenaf
  • Gwaith arbenigol ar COMAH, petrocemegol