Hollingsworth Group | Ymhle y Gweithiwn

Sefydlwyd yr Hollingsworth Group yn 1988 ac mae’n gweithredu drwy Brydain gyfan gan arbenigo mewn prosiectau dylunio ac adeiladu arloesol ac atebion wedi’u teilwra’n arbennig yn y maes adeiladu diwydiannol.

Mae’r Hollingsworth Group yn gweithredu drwy Brydain gyfan mewn nifer o sectorau sy’n cynnwys cludiant, ynni, addysg, amddiffyn, datblygiad masnachol a diwydiannol, gosod arwynebau, a chynnal a chadw ffyrdd a thraffig.

Mae pencadlys y Grŵp ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr felly rydym yn hawdd ein cyrraedd i’n sail cleientiaid o’r radd flaenaf sydd i’w cael ledled y Gogledd Orllewin a thu hwnt.

CYSYLLTU â’R HOLLINGSWORTH GROUP

Hollingsworth Group
St. Ives Way
Engineer Park
Sandycroft
Sir y Fflint
CH5 2QS

ffôn: 01244 539922
ffacs: 01244 538 504
e: info@hollingsworthgroup.co.uk