Strategaeth a Gwerthoedd yr Hollingsworth Group

“Mae’r Hollingsworth Group yn fusnes amrywiol: rydym yn dylunio, adeiladu, ariannu a chynnal adeiladau a strwythurau.”

Gwerthoedd yr Hollingsworth Group yw darpariaeth broffesiynol, tyfiant proffidiol cynaliadwy ac, yn fwy na dim, arloesi. Ond i roi mwy o fanylion i chi’n gryno, rydym yn hybu:

  • Atebolrwydd – Gan gydnabod a chymryd y cyfrifoldeb am weithredoedd, cynhyrchion, penderfyniadau a pholisïau.
  • Ymrwymiad – Rydym yn ymrwymo i greu cynhyrchion gwych, darparu gwasanaeth da, a chynnig mentrau eraill sy’n effeithio ar fywydau o fewn y sefydliad a’r tu allan iddo.
  • Arloesi – Chwilio am syniadau creadigol newydd
  • Gonestrwydd – Rydym yn gweithredu’n onest a gyda pharch heb gyfaddawdu’r gwirionedd
  • Diogelwch – Rydym yn sicrhau iechyd a diogelwch y gweithwyr ac yn mynd y tu hwnt i’r gofynion cyfreithiol er mwyn darparu gweithle heb ddamweiniau.

Gall y Grŵp sicrhau’r costau gorau am oes i adeiladau a strwythurau newydd, gan roi’r gwerth cyflawn gorau i’n cleientiaid.

ein achrediadau

accreditataion-logos