Hollingsworth Group | Polisïau

Polisi Amgylcheddol

Mae’r Hollingsworth Group yn cydnabod effaith ei weithgareddau ar yr amgylchedd ac mae’n ymrwymedig i sicrhau ei fod yn cyrraedd safonau uchel wrth weithredu, yn cadw’r safonau hyn ac yn mynd y tu hwnt iddynt er mwyn cymryd lefel uchel o ofal dros yr amgylchedd. Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol gyfredol sy’n berthnasol.

 

Iechyd a Diogelwch

Mae’r Hollingsworth Group yn rhoi blaenoriaeth i weithredu bob prosiect gyda lefel uchel o ofal dros Iechyd a Diogelwch. Rydym yn cyflawni hynny drwy weithredu ein system reoli iechyd a diogelwch yn rhagweithiol ar sail y risgiau posibl.