Yn Darparu Rhagoriaeth mewn Peirianneg Sifil

Hyblygrwydd ac ansawdd yw’r gwerthoedd craidd sydd wrth galon ein cwmni peirianneg sifil – Hollingsworth Bros. Mae’r rhain, ynghyd â’n gwasanaeth ardderchog i’r cwsmer, wedi galluogi Hollingsworth Bros i adeiladu perthynas gref gyda sail cleientiaid clodfawr o’r radd flaenaf.

Rydym yn rhan integrol o’r Hollingsworth Group a Paul a Shaun Hollingsworth yw ein perchnogion a’n rheolwyr. Mae gan y ddau flynyddoedd lawer o brofiad ymarferol ac ymrwymiad parhaus i wella drwy fuddsoddi’n gyson yn y peiriannau, offer a dulliau gweithredu diweddaraf.

Mae’r cyfuniad unigryw yma’n golygu bod Hollingsworth Bros yn ddigon bach i gynnal cysylltiadau personol agos a hyblyg gyda’n cwsmeriaid, tra bo ein penderfyniadau am fuddsoddi’n gwarantu bod gennym yr offer digonol i ddarparu’r profiad cywir, y peiriannau cywir a’r personél cywir ar gyfer unrhyw brosiect penodol.

I gael rhagor o fanylion, ffoniwch ni ar 01244 539922

ein achrediadau

accreditataion-logos