Atebion diwydiannol pwrpasol

Mae’r tîm yn cynnig pecynnau sydd â rhwydwaith enfawr integredig o gefnogaeth gan ymgynghorwyr proffesiynol a chadwyn gyflenwi. Mae’r tîm darparu’n rhannu’r un targed, sef datblygu’r berthynas orau gyda chleientiaid a sicrhau gwasanaeth o’r radd orau.

 

Trwy gydweithio gyda Hollingsworth Bros i gynnig pecynnau adeiladu cyflawn, mae ein adran adeiladu, Hollingsworth Ellery, yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr iawn sy’n cynnig atebion adeiladu diwydiannol pwrpasol. O gyflenwyr deunyddiau adeiladu a chwmnïau offer adeiladu, i fuddsoddwyr, penseiri a chontractwyr, gall Hollingsworth Ellery ateb y galwadau digynsail yma i gyd.

Mae ein harbenigedd o fewn y cwmni’n ymestyn y tu hwnt i gyfleoedd tendro traddodiadol am ein bod yn datblygu atebion chynhyrchu arloesol.

Mae pencadlys y cwmni ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, felly rydym yn hawdd ein cyrraedd i’r sail cleientiaid o’r radd flaenaf sydd gennym ledled Prydain a thu hwnt.

Rydym yn defnyddio adnoddau’r Hollingsworth Group i sicrhau sylfaen cost isel i brosiectau ac i achub y blaen ar y gystadleuaeth wrth gyflwyno tendrau.

Mae gennym yr wybodaeth a’r deallusrwydd hanfodol i’ch helpu i dyfu.
I gael rhagor o fanylion, ffoniwch ein prif swyddfa ar 01244 539922

Y Gadwyn Gyflenwi a Darpariaeth Uniongyrchol
I ddarparu prosiect yn effeithlon ac yn llwyddiannus rhaid dibynnu ar alluoedd ein timau safle. Mae Hollingsworth Ellery yn adeiladu ar allu’r grŵp i ddarparu canran mawr o’r gweithgareddau adeiladu’n uniongyrchol. Ar hyn o bryd mae’r holl waith sylfeini, strwythurau sydd yn eu lle, gwaith brics, gwaith coed a gweithiau galluogi’n cael ei wneud gan ein technegwyr o fewn y sefydliad sydd wedi eu hyfforddi i lefel uchel.

Mewn mannau eraill mae trefniadau cadwyn gyflenwi ar waith i gefnogi gofynion y prosiect, gyda phartneriaid a ddewiswyd yn ofalus ac sydd â gwerthoedd a safonau yr un mor uchel â ni. Mae’r rhain yn cynnwys holl waith y gwasanaethau, y gwaith chwalu a’r gorffeniadau adeiladu. Mae cronfa ddata’n datblygu o’r darparwyr gwasanaethau gorau i siwtio pob gweithrediad ar sail eu cyn berfformiad a’u gwybodaeth o’r safle.

Gan weithio’n agos gyda’r partneriaid hyn yn y gadwyn gyflenwi, gallwn ystyried risgiau, arloesi a gwelliant parhaus er mwyn gallu darparu’r pecyn atebion cyflawn gorau i ddenu cleientiaid.

Contractau
Rydym wedi cymhwyso’n llwyddiannus am dendrau sy’n dod i mewn gan Brifysgol Glyndŵr, y Great Bear Group a Manor House Stables.