Prosiectau Hollingsworth Ellery

“Mae Hollingsworth Ellery yn rhagori mewn darparu prosiectau’n brydlon ac o fewn y gyllideb”.

y prosiectau diweddaraf

Hollingsworth Ellery Y newyddion diweddaraf

  • Hollingsworth Ellery yn ennill gwobr Aur AUK am ddiogelwch y safle

    • Roedd yn rhaid i’r tîm yn Hollingsworth Ellery gadw at bolisïau iechyd a diogelwch tynn ochr yn ochr â thîm AUK. Am hyn mae Hollingsworth Ellery wedi derbyn ‘Gwobr Diogelwch Aur’ AUK. Mae Hollingsworth Ellery wedi cyrraedd y safonau diogelwch uchaf yn gyson wrth ddarparu gwasanaethau yn AUK, Canolfan Rhagoriaeth Brychdyn.

  • Swydd Wag i Uwch Syrfëwr

    • Dyma’r cyfrifoldebau’n fras: Paratoi dogfennau tendro a chontract, yn cynnwys biliau niferoedd; Rhoi amcan o brisiau a dyfynbrisiau; Paratoi adroddiadau cysoni gwerth a chostau’n fisol; Gwneud gwaith rheoli risgiau, gwerth a chostau; Cynghori am y strategaeth gaffael; Adnabod, dadansoddi a datblygu ymatebion i risgiau masnachol; Paratoi a dadansoddi costau ar gyfer tendrau; Dyrannu gwaith i… »

  • Swydd Wag i Brynwr / Rheolwr Caffael

    • Bydd yr Ymgeisydd yn gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sy’n ofynnol ar gyfer prosiectau’n cael eu darparu ar yr amser cywir yn unol â’r rhaglen a’r cyllidebau a ragwelir, gan roi adborth i’r rheolwyr ynglŷn ag amser darparu’r archeb. Bydd gan yr ymgeisydd ran hanfodol i’w chwarae mewn helpu i sicrhau bod contractau’n broffidiol… »

View all news