Swyddfeydd masnachol ac unedau diwydiannol

Mae Hollingsworth Estates yn cynnig unedau diwydiannol o safon am brisiau cystadleuol yng Ngogledd Cymru a’r Gogledd Orllewin

Mae Hollingsworth Estates yn gwmni mewn perchnogaeth lwyr sy’n is-gwmni i grŵp cwmnïau’r Hollingsworth Group. Mae’n gwasanaethu Prydain gyfan o’i swyddfeydd yng Ngogledd Cymru dan reolaeth y brodyr Paul a Shaun Hollingsworth.

Wedi iddynt brynu prif swyddfa bresennol yr Hollingsworth Group yn y flwyddyn 2000, daeth hi’n amlwg bod cyfle i ymestyn portffolio’r grŵp. Diolch i ddealltwriaeth y gymuned a busnesau lleol, cafodd Hollingsworth Estates adeiladu a hurio unedau pwrpasol, wedi eu teilwra i ofynion unigol y cleient.

Mae’r grŵp wedi cwblhau nifer o safleoedd datblygu byw ac mae gennym lawer o brosiectau sydd wrthi’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Am fod y Grŵp yn gallu datblygu’r unedau hyn o fewn y cwmni, gall Hollingsworth Estates reoli ansawdd y cynnyrch yn fanwl a, thrwy ei sgiliau effeithlon mewnol, gall gynhyrchu mannau wedi eu datblygu sy’n gystadleuol iawn.

Mae cyfarwyddwyr y cwmni’n ymateb yn rhagweithiol i ymholiadau gan bobl sydd â diddordeb ac maent yn gwneud penderfyniadau cyflym; mae hyn yn golygu bod modd trosglwyddo’n esmwyth o’r cam ymholi i gychwyniad y gwaith. O ganlyniad, gall y cwmnïau sy’n dod i mewn arbed llawer o’r amser sefydlu gwerthfawr.

I ganfod yn union beth sydd ar gael gennym, cysylltwch â’n unig asiantau Legat Owen ar 01244 408200 gan enwi’r Hollingsworth Group.