Ein Arbenigedd

“Mae Hollingsworth Estates yn cynnig gwasanaeth adeiladu, gwerthu a rhentu pwrpasol sy’n gystadleuol iawn”

Gwasanaeth adeiladu, gwerthu a rhentu pwrpasol sy’n gystadleuol iawn

 • Cyngor arbenigol ynglŷn â chaffael
 • Ymgynghori parhaus, yn cynnwys cyngor am ddatblygu i sicrhau bod ein cleientiaid yn cael y budd mwyaf o’u hasedau eiddo.

Pa ofynion bynnag sydd gennych o ran eiddo:

 • Unedau Diwydiannol
 • Warws neu Le mewn Warws
 • Unedau Masnachol
 • Unedau Stiwdio
 • Gweithdai
 • Unedau Storio
 • Cyfleusterau gyda Chownter Masnachu a Warws
 • Unedau Dros Dro
 • Unedau Warws
 • Cychwyn Busnes