Arbenigedd Hollingsworth

Paul a Shaun Hollingsworth yw perchnogion a rheolwyr Hollingsworth Bros ac mae gan y ddau flynyddoedd lawer o brofiad ymarferol.

Mae ein peirianwyr sifil wrth galon amrywiaeth eang o brosiectau strategol sy’n cynnwys adfywio trefi, cludiant, ynni, gwastraff, parciau diwydiannol a datblygiadau masnachol, tai, manwerthu a hamdden.

  • Ffyrdd a draeniad, ffosydd a meysydd parcio
  • Gwrthgloddiau a gwaith cloddio mawr
  • Strwythurau concrit wedi’u hatgyfnerthu
  • Deunyddiau wedi eu hailbrosesu ar y safle
  • Sylfeini
  • Cyflenwyr deunyddiau adeiladu
  • Gwaith cynnal a chadw, yn adweithiol ac wedi’i gynllunio
  • Tirlunio ac amgylcheddol

Mae Hollingsworth Bros yn rhoi mantais fasnachol i gleientiaid ar bob cam o brosiect gydag atebion strwythurol integredig o’r gwerth gorau. Rydym yn cynllunio, dylunio, caffael a rheoli prosiectau ar ran cleientiaid sector preifat a sector cyhoeddus fel ei gilydd.