Hollingsworth Group | Gyrfaoedd

“Ymunwch â’r Hollingsworth Group, cwmni sydd â meddwl blaengar.”

Mae’r Hollingsworth Group wedi datblygu a buddsoddi’n sylweddol yn natblygiad ei dîm. Mae hyn wedi cynnwys trefnu bod y gweithlu cyfan yn ennill cymwysterau NVQ a CSCS a bod y personél rheoli’n derbyn hyfforddiant. Mae’r buddsoddiad yma wedi talu ei ffordd am fod y gweithredwyr wedi datblygu’n rheolwyr safle medrus iawn erbyn hyn.

Wrth i’r Hollingsworth Group ehangu yn unol â’i weledigaeth, mae cyfleoedd newydd yn codi i unigolion sydd â’r sgiliau priodol. Yn y lle cyntaf dylid gwneud cais i Debbie@hollingsworthbros.com
I gael rhagor o fanylion, ffoniwch ein prif swyddfa ar 01244 539922.